Nejdůležitějším faktorem pro rozvoj silného včelstva je dostatek zdrojů pylu a nektaru na začátku jara a právě vrby jsou významným zdrojem potravy včel v době, kdy jiné druhy rostlin ještě nekvetou. Vrby jsou dvoudomé dřeviny, včelařský význam mají především prašníkoví - samčí jedinci, jejichž květy obsahují pyl i nektar. Sortiment vrb je velmi bohatý, proto je v naší nabídce rozdělen do skupin podle doby kvetení. Velmi časně kvetoucí vrby nabízejí včelí pastvu již v polovině března.

Vlivem lidských zásahů vrby z krajiny na mnoha místech mizí, proto je žádoucí je na vhodných lokalitách opět vysazovat nejen jako součást aktuální a narůstající podpory včelařství, ale také jako užitečný příspěvek ke zlepšování přírodního prostředí a biodiverzity.

Dodáváme

  • sadební materiál mnoha pylodárných druhů vrb pro včelí pastvu ověřený Výzkumným ústavem včelařským v Dole ve spolupráci s výzkumnou stanicí VÚLHM v Kunovicích
  • postupně kvetoucí druhy tvořící pylovou linku.

V pokusných výsadbách testujeme další včelařsky cenné klony vrb pro inovaci sortimentu a náhradu některých pěstebně náročnějších nepůvodních klonů domácími druhy adaptovanými v našich přírodních podmínkách. Sortiment rozšiřujeme o další bohatě kvetoucí a včelami hojně navštěvované pylodárné a nektarodárné klony domácích druhů vrb, které najdete v sekci Novinky.

Vrby velmi časně kvetoucí (od poloviny března do začátku dubna)

Jsou nenahraditelným zdrojem pylu pro první jarní pastvu včel. Uvedené druhy jsou keřové nebo stromové, rostou na stanovištích dobře zásobených vodou i krátkodobě vysýchavých.

Latinské jméno České jméno Klon Výška (m)
Salix daphnoides vrba lýkovcová  S 021  10 
    S 029  10 
    S 077  10 
    S 244  10 
Salix ×Erdingerii  vrba Erdingerova  S 010 
    S 168 
Salix muscina  vrba mechovitá  S 082 
Salix medemii  vrba egyptská  S 011 
Salix medemii x wind vrba egyptská 1) S 037 
Salix caprea  vrba jíva  S 026 10 
    S 028  10 
Salix ×smithiana  vrba Smithova  S 008 
Salix caprea  x muscina 2)  S 171 

1) kříženec z volného opylení

2)kříženec vrby jívy a vrby mechovité

Vrby kvetoucí postupně během dubna

Uvedené keřové druhy rostou nejlépe na trvale svěžích, vlhkých půdách, ale prosperují také mimo své optimum při dostatku světla. Představují druhou časovou fázi pylové linky.

Latinské jméno České jméno Klon Výška (m)
Salix ×dichroa vrba pestrá S 224 
Salix ×pontederana  2)  S 173 
Salix apennina  vrba apeninská  S 393
Salix nigricans  vrba černající 4)  S 177
Salix cinerea vrba popelavá S 081
Salix ×vaudensis x wind  3)  S 004 
Salix purpurea vrba nachová S 276
Salix viminalis vrba košíkářská S 102
Salix ×rubra vrba červená S 294

2)kříženec vrby popelavé a vrby nachové
3)
kříženec vrby popelavé a vrby černající z volného opylení
4)
kvete koncem dubna

Vrby kvetoucí koncem dubna a v květnu

Uvedené druhy uzavírají svou dobou květu pylovou linku. Rostou jak na půdách vlhkých, tak na krátkodobě vysýchavých. Stromové druhy je možné řezem "na hlavu" udržovat v požadované výšce.

Latinské jméno České jméno Klon Výška (m)
Salix alba vrba bílá S 194  20 
    S 196  20 
    S 203  20 
Salix euxina  vrba křehká  S 391  20 
Salix cantabrica vrba kantabrijská S 400 
Salix triandra  vrba trojmužná  S 263 
Salix triandra ´Semperflorens´ vrba trojmužná S 430

 

Vrby kvetoucí v podletí (červenec až září)

Latinské jméno České jméno Klon Výška (m)
Salix triandra ´Semperflorens´ vrba trojmužná S 430 

 "Stálekvetoucí" kultivar vrby trojmužné rozkvétá podruhé v červenci a kvete až do září, ale méně bohatě než na jaře. Je vhodným doplňkem včelí pastvy v období, kdy jejích zdrojů ubývá.

Pro celoročně suché stanoviště

Alternativou pro velmi suchá stanoviště, kde se vrbám nedaří, jsou jiné pylodárné a nektarodárné dřeviny. 

Dřín obecný je domácí teplomilný keř kvetoucí na jaře v době květu vrby jívy záplavou žlutých květů.

Svítel latnatý je nízký strom rozkvétající v červenci jako zdroj včelí pastvy v podletí.

Latinské jméno České jméno Klon Výška (m)
Cornus mas dřín obecný
Koelreuteria paniculata svítel latnatý  -


Použitá jména druhů a čísla klonů včelařských vrb byla převzata z publikace
Mottl J., Štěrba S., Kodoň S.: Vrby pro včelí pastvu, vydané Českým svazem včelařů v Praze, 1980


Fotogalerie